Día: 11 de mayo de 2022

ESCUELA DE FAMILIAS / ESCOLA DE FAMÍLIES

ESCUELA DE FAMILIAS / ESCOLA DE FAMÍLIES

Desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Elche se va a llevar a cabo una ESCUELA DE FAMILIA gratuita dirigida a familias de alumnado de Primaria. Tiene como finalidad prevenir y/o reducir los riesgos que supone el uso de las tecnologías en la infancia dotando de estrategias educativas a las familias. Se han diseñado cuatro sesiones que profundizan en diferentes temáticas que se realizarán en el Centro de Congresos.

Des de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de l’Ajuntament d’Elx es durà a terme una ESCOLA DE FAMÍLIA gratuïta adreçada a famílies d’alumnat de Primària. Té com a finalitat prevenir i/o reduir els riscos que suposa l’ús de les tecnologies a la infància dotant d’estratègies educatives les famílies. S’han dissenyat quatre sessions que aprofundeixen en diferents temàtiques que es realitzaran al Centre de Congressos.

INFORMACIÓN ESCUELA DE FAMILIAS / INFORMACIÓ ESCOLA DE FAMÍLIES https://drive.google.com/file/d/19G6WcI20sJwRNBtkbsFcQMT7HR45CUxL/view?usp=sharing