Día: 14 de septiembre de 2022

CIRCULAR FLAUTA

CIRCULAR FLAUTA

Desde el área de Música compartimos la siguiente circular informando sobre el uso de la flauta. Hay dos circulares distintas: una destinada al alumnado de 3º y 4º; la otra para el alumnado de 5º y 6º.

Des de l’àrea de Música compartim la circular següent informant sobre l’ús de la flauta. Hi ha dues circulars diferents: una destinada a l’alumnat de 3r i 4t; l’altra per a l’alumnat de 5é i 6é.

CIRCULAR 3º i 4º / 3r i 4t https://drive.google.com/file/d/1z2zreb6JzBaa1LrAYFXs3OmMMaY8i_ZU/view?usp=sharing

CIRCULAR 5º i 6º / 5é i 6é https://drive.google.com/file/d/16a8XA0QXPdAGzbcn3DgUAm_z5y8a4K_n/view?usp=sharing